Zavírají se učební obory, řemeslníci mizí. Situace je dlouhodobě zoufalá. Není komu dál předávat zkušenosti. 
ŘEMESLO pomalu a tiše vymírá.
PROTO zakládáme KovoSdílny a cvičná pracoviště na roztodivných místech industriální archeologie, kde tvoříme.
TADY se pokoušíme o návrat ztracených dovednosti z trosek, co nám zbyly po nájezdu barbarů a RECYKLUJEME. ŽELEZO je nejpoužívanější materiál na naší planetě a hoří! Doba železná trvá nejdéle a trvat ještě chvíli bude… Nevěříte?